top of page

Personvernerklæring

Personvernerklæring

 

Vi respekterer personvernet ditt og er forpliktet til å beskytte det gjennom vår overholdelse av denne personvernpolicyen ("Policy"). Denne policyen beskriver hvilke typer informasjon vi kan samle inn fra deg eller som du kan gi ("personlig informasjon") på kappaluminium.no -nettstedet ("nettsted" eller "tjeneste") og alle relaterte produkter og tjenester (samlet, " Tjenester ”), og vår praksis for innsamling, bruk, vedlikehold, beskyttelse og avsløring av den personlige informasjonen. Den beskriver også hvilke valg du har tilgjengelig for vår bruk av dine personlige opplysninger og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere den.

 

Disse retningslinjene er en juridisk bindende avtale mellom deg (“Bruker”, “deg” eller “din”) og Kapp Aluminium AS (“Kapp Aluminium AS”, “vi”, “oss” eller “vår”). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, representerer du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall vil begrepene "Bruker", "deg" eller "din" referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet, eller hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og ikke få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i disse retningslinjene. Denne policyen gjelder ikke praksis for selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller administrerer.

 

Innsamling av personopplysninger

 

Du kan få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre informasjon som noen kan identifisere deg som en spesifikk, identifiserbar person. Hvis du imidlertid ønsker å bruke noen av funksjonene som tilbys på nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi visse personlige opplysninger (for eksempel ditt navn og e-postadresse).

 

Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du fyller ut skjemaer på nettstedet. Når det er nødvendig, kan denne informasjonen inneholde følgende:

 

- Kontaktinformasjon (som e -postadresse, telefonnummer osv.)

- Grunnleggende personlig informasjon (for eksempel navn, bostedsland osv.)

 

Noe av informasjonen vi samler inn er direkte fra deg via nettstedet og tjenestene. Vi kan imidlertid også samle inn personlig informasjon om deg fra andre kilder, for eksempel offentlige databaser og våre felles markedsføringspartnere.

 

Du kan velge å ikke gi oss dine personlige opplysninger, men da kan du ikke dra nytte av noen av funksjonene på nettstedet. Brukere som er usikre på hvilken informasjon som er obligatorisk, er velkommen til å kontakte oss.

 

Personvern for barn

 

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra barn under 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ikke sende inn personlig informasjon via nettstedet og tjenestene. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 18 år har gitt oss personlig informasjon via nettstedet og tjenestene, kan du kontakte oss for å be om at vi sletter barnets personlige informasjon fra våre tjenester.

 

Vi oppfordrer foreldre og verger til å overvåke barnas internettbruk og å håndheve disse retningslinjene ved å instruere barna om aldri å gi personlig informasjon gjennom nettstedet og tjenestene uten deres tillatelse. Vi ber også alle foreldre og verger som overvåker omsorgen for barn, ta de nødvendige forholdsregler for å sikre at barna blir instruert om å aldri gi ut personlig informasjon når de er online uten deres tillatelse.

 

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

 

Vi opptrer som databehandler og databehandler når det gjelder GDPR når vi håndterer personopplysninger, med mindre vi har inngått en databehandlingsavtale med deg, i så fall vil du være behandlingsansvarlig og vi ville være databehandler.

 

Vår rolle kan også variere avhengig av den spesifikke situasjonen som involverer personlig informasjon. Vi opptrer i egenskap av en behandlingsansvarlig når vi ber deg om å sende inn dine personlige opplysninger som er nødvendige for å sikre din tilgang og bruk av nettstedet og tjenestene. I slike tilfeller er vi en behandlingsansvarlig fordi vi bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger og vi overholder databehandlerens forpliktelser i GDPR.

 

Vi opptrer i egenskap av en databehandler i situasjoner når du sender inn personlig informasjon gjennom nettstedet og tjenestene. Vi eier, kontrollerer eller tar beslutninger om de innsendte personopplysningene, og slike personopplysninger behandles bare i samsvar med instruksjonene dine. I slike tilfeller fungerer brukeren som gir personlig informasjon som en dataansvarlig når det gjelder GDPR.

 

For å gjøre nettstedet og tjenestene tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, må vi kanskje samle inn og bruke visse personlige opplysninger. Hvis du ikke gir informasjonen vi ber om, kan det være at vi ikke kan gi deg de forespurte produktene eller tjenestene. All informasjonen vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål:

 

- Oppfyll og administrer bestillinger

- Levere produkter eller tjenester

- Send produkt- og serviceoppdateringer

- Svar på henvendelser og tilby støtte

- Kjør og drift nettstedet og tjenestene

 

Behandlingen av dine personlige opplysninger avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet og tjenestene, hvor du befinner deg i verden og hvis ett av følgende gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke til ett eller flere spesifikke formål; dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk personvernlovgivning; (ii) informasjon er nødvendig for gjennomføringen av en avtale med deg og/eller for eventuelle forpliktelser før avtalen; (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse du er underlagt; (iv) behandling er relatert til en oppgave som utføres i allmenn interesse eller under utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt oss; (v) behandling er nødvendig for de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart.

 

Vi stoler på følgende juridiske grunnlag som definert i GDPR som vi samler inn og behandler dine personlige opplysninger på:

 

- Brukerens samtykke

 

Vær oppmerksom på at under noen lovgivninger kan vi få lov til å behandle informasjon til du motsetter deg slik behandling ved å velge bort, uten å måtte stole på samtykke eller noen av de andre juridiske grunnlagene ovenfor. Uansett vil vi gjerne klargjøre det spesifikke juridiske grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lovpålagt eller kontraktlig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

 

Avsløring av informasjon

 

Avhengig av de forespurte tjenestene eller etter behov for å fullføre en transaksjon eller tilby en tjeneste du har bedt om, kan vi dele informasjonen din med våre tilknyttede selskaper, kontrakterte selskaper og tjenesteleverandører (samlet "tjenesteleverandører") som vi stoler på for å hjelpe deg med driften av nettstedet og tjenestene som er tilgjengelig for deg og hvis personvernregler er i samsvar med våre eller som samtykker i å følge våre retningslinjer med hensyn til personlig informasjon. Vi vil ikke dele personlig identifiserbar informasjon med tredjeparter og vil ikke dele informasjon med ikke -tilknyttede tredjeparter.

 

Tjenesteleverandører er ikke autorisert til å bruke eller avsløre informasjonen din, med mindre det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller overholde lovkrav. Tjenesteleverandører får informasjonen de trenger bare for å utføre sine utpekte funksjoner, og vi gir dem ikke fullmakt til å bruke eller avsløre informasjonen som er gitt for egen markedsføring eller andre formål.

 

Oppbevaring av informasjon

 

Vi vil beholde og bruke dine personlige opplysninger i den perioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for å håndheve våre avtaler, løse tvister, og med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov.

 

Vi kan bruke aggregerte data fra eller inkorporere dine personlige opplysninger etter at du har oppdatert eller slettet den, men ikke på en måte som kan identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Derfor kan ikke retten til innsyn, retten til sletting, retten til utbedring og retten til dataportabilitet håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

 

Overføring av informasjon

 

Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføringer innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Dette vil imidlertid ikke omfatte land utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Hvis en slik overføring finner sted, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av disse retningslinjene eller forhøre deg med oss ​​ved hjelp av informasjonen i kontaktseksjonen.

 

Databeskyttelsesrettigheter i henhold til GDPR

 

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”), har du visse databeskyttelsesrettigheter, og vi tar sikte på å ta rimelige skritt for å la deg korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personlige opplysninger. Hvis du ønsker å bli informert om hvilken personlig informasjon vi har om deg, og hvis du vil at den skal fjernes fra systemene våre, kan du kontakte oss. Under visse omstendigheter har du følgende databeskyttelsesrettigheter:

 

 

(i) Du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av dine personlige opplysninger. I den utstrekning det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Uttak vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.

 

(ii) Du har rett til å lære om personopplysningene dine behandles av oss, få avsløring om visse aspekter av behandlingen og få en kopi av dine personlige opplysninger som behandles.

 

(iii) Du har rett til å bekrefte nøyaktigheten av informasjonen din og be om at den oppdateres eller korrigeres. Du har også rett til å be oss om å fullføre personopplysningene du mener er ufullstendige.

 

(iv) Du har rett til å protestere mot behandlingen av informasjonen din hvis behandlingen utføres på et annet juridisk grunnlag enn samtykke. Når personopplysninger behandles for allmenn interesse, under utøvelse av en offisiell myndighet som er tillagt oss, eller for de legitime interessene som forfølges av oss, kan du protestere mot slik behandling ved å angi en begrunnelse knyttet til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innsigelsen.

 

(v) Du har under visse omstendigheter rett til å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger. Disse omstendighetene inkluderer: riktigheten av dine personlige opplysninger bestrides av deg, og vi må bekrefte at de er korrekte; behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting av dine personlige opplysninger og ber om begrensning av bruken av den i stedet; vi ikke lenger trenger dine personlige opplysninger for behandling, men du krever at den oppretter, utøver eller forsvarer dine juridiske krav; du har protestert mot behandling i påvente av bekreftelse av om våre legitime grunner overstyrer dine legitime grunner. Når behandlingen har vært begrenset, vil slike personopplysninger bli merket tilsvarende, og med unntak av lagring, vil de bli behandlet bare med ditt samtykke eller for etablering, for å utøve eller forsvare juridiske krav, for å beskytte rettighetene til en annen naturlig person , eller juridisk person eller av hensyn til viktig offentlig interesse.

 

(vi) Du har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet dine personlige opplysninger fra oss. Disse omstendighetene inkluderer: Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller behandlet på annen måte; du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling; du motsetter deg behandlingen under visse regler i gjeldende personvernlovgivning; behandlingen er for direkte markedsføringsformål; og personopplysningene er ulovlig behandlet. Imidlertid er det unntak for retten til sletting, for eksempel der behandling er nødvendig: for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller for etablering, for å utøve eller forsvare juridiske krav.

 

(vii) Du har rett til å motta dine personlige opplysninger som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å få det overført til en annen kontroller uten hindring fra oss, forutsatt at at slik overføring ikke påvirker andres rettigheter og friheter.

 

(viii) Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personlige opplysninger. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet av klagen direkte til oss, har du rett til å klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i EØS. Denne bestemmelsen gjelder, forutsatt at dine personlige opplysninger blir behandlet på automatiske måter og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt du er en del av eller på forpliktelser derav.

 

Hvordan utøve dine rettigheter

 

Alle forespørsler om å utøve dine rettigheter kan rettes til oss gjennom kontaktinformasjonen i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi svarer på slike forespørsler. Din forespørsel må gi tilstrekkelig informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er personen du påstår å være, eller at du er den autoriserte representanten for en slik person. Hvis vi mottar forespørselen din fra en autorisert representant, kan vi be om bevis for at du har gitt en slik fullmakt fullmakt eller at den autoriserte representanten på annen måte har gyldig skriftlig fullmakt til å sende forespørsler på dine vegne.

 

Du må inkludere tilstrekkelige detaljer til at vi kan forstå forespørselen og svare på den. Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personlig informasjon med mindre vi først bekrefter din identitet eller autoritet til å sende en slik forespørsel og bekrefter at personopplysningene gjelder deg.

 

Dataanalyse

 

Nettstedet og tjenestene våre kan bruke tredjeparts analyseverktøy som bruker informasjonskapsler, nettfyr eller annen lignende informasjonsteknologi for å samle inn standard internettaktivitet og bruksinformasjon. Informasjonen som samles inn brukes til å lage statistiske rapporter om brukeraktivitet, for eksempel hvor ofte brukerne besøker nettstedet og tjenestene våre, hvilke sider de besøker og hvor lenge, etc. Vi bruker informasjonen fra disse analyseverktøyene for å overvåke ytelsen og forbedre våre Nettsted og tjenester. Vi bruker ikke tredjeparts analyseverktøy for å spore eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om brukerne våre, og vi vil ikke knytte informasjon samlet fra de statistiske rapportene til noen individuell bruker.

 

Ikke spor signaler

 

Noen nettlesere har en ikke -spor -funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker at du ikke vil at nettaktiviteten din skal spores. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formålene refererer sporing til innsamling av personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en online tjeneste når de beveger seg over forskjellige nettsteder over tid. Hvordan nettlesere kommuniserer Ikke spor spor -signalet er ennå ikke ensartet. Som et resultat er nettstedet og tjenestene ennå ikke konfigurert for å tolke eller svare på Ikke spor spor -signaler kommunisert av nettleseren din. Likevel, som beskrevet mer detaljert i denne policyen, begrenser vi vår bruk og innsamling av din personlige informasjon.

 

Lenker til andre ressurser

 

Nettstedet og tjenestene inneholder lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksis for slike andre ressurser eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet og tjenestene, og til å lese personvernerklæringene for hver ressurs som kan samle inn personlig informasjon.

 

Informasjonssikkerhet

 

Vi sikrer informasjon du gir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifisering og avsløring av personopplysninger i vår kontroll og varetekt. Imidlertid kan ingen dataoverføring over Internett eller trådløst nettverk garanteres.

 

Derfor, mens vi streber etter å beskytte dine personlige opplysninger, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og nettstedet og tjenestene, ikke kan garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan sees eller manipuleres under transport av en tredjepart, til tross for best mulig innsats.

 

Brudd på data

 

I tilfelle vi blir klar over at sikkerheten til nettstedet og tjenestene er blitt kompromittert eller at brukernes personlige informasjon er blitt avslørt til ikke -relaterte tredjeparter som følge av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten til å treffe rimelig passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt melding til og samarbeid med rettshåndhevende myndigheter. I tilfelle databrudd, vil vi gjøre en rimelig innsats for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade på brukeren som følge av bruddet eller hvis varsel er påkrevd på annen måte ved lov. Når vi gjør det, legger vi ut en melding på nettstedet, sender deg en e -post.

 

Endringer og rettelser

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne policyen eller vilkårene knyttet til nettstedet og tjenestene når som helst etter eget skjønn. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også gi deg beskjed på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

 

En oppdatert versjon av disse retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter at den reviderte policyen er lagt ut med mindre annet er angitt. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte politikken (eller en annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Imidlertid vil vi ikke, uten ditt samtykke, bruke dine personlige opplysninger på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt da dine personlige opplysninger ble samlet inn.

 

Aksept av denne politikken

 

Du erkjenner at du har lest denne policyen og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene og sende inn informasjonen din godtar du å være bundet av disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i disse retningslinjene, har du ikke autorisasjon til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

 

Ta kontakt med oss

 

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående disse retningslinjene, informasjonen vi har om deg, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved hjelp av detaljene nedenfor:

 

https://www.kappaluminium.no/kontakt-oss

post@kappaluminium.no

Fabrikkvegen 13, 2858 Kapp, Norge

 

Vi vil prøve å løse klager og tvister og gjøre alle rimelige anstrengelser for å respektere ditt ønske om å utøve rettighetene dine så raskt som mulig og uansett innenfor de tidsfristene som er gitt av gjeldende databeskyttelseslover.

 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 20. august 2021.

bottom of page