top of page

Brukervilkår

Vilkår og betingelser

 

Disse vilkårene ("Avtalen") angir de generelle vilkårene for din bruk av kappaluminium.no -nettstedet ("Nettstedet" eller "Tjenesten") og eventuelle relaterte produkter og tjenester (samlet "Tjenester"). Denne avtalen er juridisk bindende mellom deg (“Bruker”, “deg” eller “din”) og Kapp Aluminium AS (“Kapp Aluminium AS”, “vi”, “oss” eller “vår”). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, representerer du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall vil begrepene "Bruker", "deg" eller "din" referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet, eller hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og ikke få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Du erkjenner at denne avtalen er en kontrakt mellom deg og Kapp Aluminium AS, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av nettstedet og tjenestene.

 

Lenker til andre ressurser

 

Selv om nettstedet og tjenestene kan koble til andre ressurser (for eksempel nettsteder, mobilapplikasjoner, etc.), innebærer vi ikke, direkte eller indirekte, noen godkjenning, tilknytning, sponsing, godkjenning eller tilknytning til en koblet ressurs, med mindre det er spesifikt angitt her. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra noen virksomheter eller enkeltpersoner eller innholdet i deres ressurser. Vi påtar oss ikke noe ansvar for handlinger, produkter, tjenester og innhold fra andre tredjeparter. Du bør nøye gjennomgå de juridiske uttalelsene og andre bruksvilkår for enhver ressurs du får tilgang til via en lenke på nettstedet. Linkingen din til andre ressurser utenfor nettstedet er på egen risiko.

 

Forbudt bruk

 

I tillegg til andre vilkår som angitt i avtalen, er det forbudt for deg å bruke nettstedet og tjenestene eller innholdet: (a) for ulovlige formål; (b) å be andre om å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forskrifter; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedsette, skremme eller diskriminere på grunn av kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på noen måte som kan påvirke funksjonaliteten eller driften av nettstedet og tjenestene, tredjeparts produkter og tjenester eller Internett; (h) spam, phish, pharm, påskudd, edderkopp, gjennomsøk eller skrap; (i) for ethvert uanstendig eller umoralsk formål; eller (j) å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene på nettstedet og tjenestene, tredjeparts produkter og tjenester eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av nettstedet og tjenestene for brudd på noen av de forbudte bruksområdene.

 

Immaterielle rettigheter

 

"Intellektuell eiendomsrett" betyr alle nåværende og fremtidige rettigheter gitt ved lov, felles lov eller egenkapital i eller i forbindelse med opphavsrett og relaterte rettigheter, varemerker, design, patenter, oppfinnelser, goodwill og rett til å saksøke for bortgang, rettigheter til oppfinnelser, bruksrettigheter og alle andre immaterielle rettigheter, i alle tilfeller enten de er registrert eller uregistrert og inkluderer alle søknader og rettigheter til å søke om og bli gitt, rettigheter til å kreve fortrinnsrett fra, slike rettigheter og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller former for beskyttelse og andre resultater av intellektuell aktivitet som består eller vil bestå nå eller i fremtiden i noen deler av verden. Denne avtalen overfører ikke noen intellektuell eiendom som eies av Kapp Aluminium AS eller tredjeparter, og alle rettigheter, titler og interesser i og til slike eiendommer vil forbli (som mellom partene) utelukkende hos Kapp Aluminium AS. Alle varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedet og tjenestene, er varemerker eller registrerte varemerker for Kapp Aluminium AS eller dets lisensgivere. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedet og tjenestene, kan være varemerker for andre tredjeparter. Din bruk av Nettstedet og Tjenestene gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke noen av Kapp Aluminium AS eller tredjeparts varemerker.

 

Endringer og rettelser

 

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne avtalen eller vilkårene knyttet til nettstedet og tjenestene. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også gi deg beskjed på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

 

En oppdatert versjon av denne avtalen trer i kraft umiddelbart etter at den reviderte avtalen er lagt ut med mindre annet er angitt. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte avtalen (eller en annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene.

 

Aksept av disse vilkårene

 

Du erkjenner at du har lest denne avtalen og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å gå til og bruke nettstedet og tjenestene godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne avtalen, har du ikke autorisasjon til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

 

Ta kontakt med oss

 

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående denne avtalen, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved hjelp av detaljene nedenfor:

 

https://www.kappaluminium.no/kontakt-oss

post@kappaluminium.no

Fabrikkvegen 13, 2858 Kapp, Norge

 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 20. august 2021.

bottom of page