AluFish Aluminiumsbåter

Alufish 360
Alufish 433
Alufish 435
Ekstra utstyr

Om oss

Bedriften har opprinnelse i tidligere Kvikstad Bruk, og vi har levert kvalitetsbåter i snart 30 år.
Kapp Aluminium Tretum Offshore AS har lokalitet på Kapp ca 2 mil sør for Gjøvik.
Bedriften har 14 ansatte.
Vårt verksted består av 1500m2 store lokaler, samt 4 mål uteområde.

Andre produkter
Kapp Aluminium Tretum Offshore AS er en ledende bedrift innen bearbeiding og sveising av aluminium.
Vi utfører sveising, plate og profil bearbeiding, samt liming, nagling etc.
Våre produkter er i hovedsak rettet mot offshorevirksomhet med aluminiumkonstruksjoner som spesialfelt.
Vi tilbyr design, beregninger og produksjon

Vi er en erfaren leverandør av spesialprodukter i aluminium og syrefast stål:

  • Honeycomb datagulv og vegger for server-og elektrorom.
  • Helikopterdekk i aluminium for sykehus, plattformer og skip
  • Trappetårn, leidere, vindeltrapper, mezzanindekk, broer og andre bygningsmessige konstruksjoner
  • Alle typer tyngre ventilasjonsprodukter (også for offshore) som f.eks aggregathus,dråpeavskillere, lydfeller, jethetter (hoods), plenumskammere etc.
  • Containere og tanker (pellets, diesel, vann, septik etc)

Bedriften har kvalitetssikring iht ISO 9002. Våre sveisere og inspektører er DNV sertifiserte: Stål, syrefast, kobber-nikkel og alu-legeringer

Visjon:
Kapp Aluminium Tretum Offshore AS er en løsningsorientert samarbeidspartner.
Vi er konkurransedyktige, er kvalitetsbevisste og har punktlige leveranser.

www.kappaluminium.no


- -
   
Webpublisering publiseringsløsning